Play Poker | Free Download

5 Card Omaha Hi/Lo

5 Card Omaha Hi/Lo to ekscytująca gra, wywodząca się z odmiany Omaha Hi/Lo. W odmianie tej każdy gracz otrzymuje do ręki pięć zakrytych kart (tzw. „karty własne”), które należą tylko do niego. Pięć odkrytych kart wspólnych wykłada się na środek stołu. Do utworzenia najlepszego 5-kartowego układu gracze muszą użyć dokładnie dwóch spośród kart własnych oraz dokładnie trzech kart wspólnych. Pula jest dzielona pomiędzy posiadaczy najlepszego układu wysokiego i najlepszego układu niskiego, stąd nazwa 5 Card Omaha Hi/Lo. Do utworzenia wysokiego i niskiego układu możesz wykorzystać różne kombinacje dwóch kart z ręki z kartami ze stołu, ale zawsze muszą to być dokładnie dwie karty własne i trzy wspólne. Na stronie z pokerowymi układami znajdziesz ranking układów dla odmiany 5 Card Omaha Hi/Lo.

Poker 5 Card Omaha Hi/Lo jest rozgrywany wg zasady „8-or-better”, co oznacza, że niski układ (low) wygrywający część puli musi składać się z pięciu kart o różnej wartości, ale nie wyższych niż ósemka. Niskie układy są w tej odmianie pokera wyłaniane w ten sam sposób, co w grach Omaha Hi/Lo. Jeśli w rozdaniu nie pojawi się układ niski, cała pula przypada posiadaczowi najlepszego układu wysokiego.

W pokerze 5 Card Omaha Hi/Lo stosuje się zasadę „Ace to Five” lub „California”. Strity i kolory nie działają na niekorzyść niskiego układu, a asy są zawsze niskimi kartami (w układzie „low”), więc najlepszy możliwy układ to tzw. „wheel”: 5, 4, 3, 2, A. Aby zobrazować zasadę wyłaniania układu low, poniżej pokazano wybrane układy w kolejności od najsłabszego (nr 1), który rzadko wygrywa połowę puli, do najsilniejszego (nr 10 - „nuts”):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Pamiętaj, że układy low zawsze odczytuje się od najwyższej karty w dół. Na przykład, układ nr 9 zwany jest „six-low” (6-low), ponieważ najwyższą z kart, które go tworzą, jest szóstka; układ nr 5 to „seven-low” (7-low); a nr 1 – „eight-low” (8-low). W pokerowym slangu zwykło się rozróżniać najbliżej sąsiadujące ze sobą układy, wymieniając kolejną niższą kartę, np. nr 9 zostałby nazwany „six-four low” (6-4 low) w zestawianiu z trochę gorszym układem nr 8 – „six-five low” (6-5 low).

Warto pamiętać, że ponieważ strity i kolory nie przekreślają kwalifikowania układu jako low, więc są to wyjątkowo pożądane układy, które pozwalają często na wygranie zarówno puli high, jak i low. Sytuację taką nazywamy „scoop”.

Rodzaje gier w odmianie 5 Card Omaha Hi/Lo

Dostępne są następujące wersje gry 5 Card Omaha Hi/Lo:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - w każdej grze i każdej rundzie licytacji obowiązuje ustalona wysokość zakładów.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - wysokość zakładów jest ograniczona do aktualnej liczby żetonów w puli.
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - gracz może postawić wszystkie swoje żetony.

Zasady gry w 5 Card Omaha Hi/Lo

Hold'em Button

W grze 5 Card Omaha Hi/Lo specjalny żeton zwany „button” lub „dealer button” wskazuje w każdym rozdaniu symbolicznego rozdającego. Przed rozpoczęciem rozdania osoba siedząca bezpośrednio za rozdającym (zgadnie z ruchem wskazówek zegara) wpłaca „małą ciemną” - pierwszy obowiązkowy zakład w ciemno. Gracz bezpośrednio za nim wkłada do puli „dużą ciemną”, czyli kolejny wymuszony zakład – zwykle dwa razy większy niż „mała ciemna”. Jednak wysokość ciemnych uzależniona jest od stawek i struktury konkretnej gry.

W grach Fixed Limit niski zakład odpowiada dużej ciemnej, a mała ciemna stanowi zwykle połowę dużej, ale przy niektórych stawkach może być inaczej. Na przykład, w grze $2/$4 Fixed Limit mała ciemna to $1, a duża ciemna wynosi $2. Z kolei w grze $15/$30 Fixed Limit mała ciemna to $10, podczas gdy duża ciemna wynosi $15.

Gry Pot Limit i No Limit opisywane są poprzez wysokości ciemnych (na przykład, w grze $1/$2 5 Card Omaha Hi/Lo mała ciemna wynosi $1, a duża ciemna - $2).

Gdy każdy z graczy otrzyma pięć kart własnych, rozpoczyna się licytacja, przebiegająca wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od gracza siedzącego na pozycji „under the gun” (czyli bezpośrednio na lewo od dużej ciemnej).

Przed Flopem

Po obejrzeniu swoich kart zakrytych każdy gracz ma możliwość sprawdzenia dużej ciemnej lub jej przebicia. Jak wspomniano wyżej, licytacja zaczyna się na lewo od dużej ciemnej, która w tej rundzie traktowana jest jako tzw. „live bet” (co oznacza, że osoba wpłacająca ten zakład nadal ma możliwość przebicia, gdy znów nadejdzie jej kolej ruchu, a nikt inny nie przebił). Pierwszy licytujący gracz może spasować, sprawdzić lub przebić. Na przykład, jeśli duża ciemna wyniosła $2, żeby sprawdzić ten zakład, trzeba wpłacić $2, a żeby przebić, co najmniej $4. Licytacja dalej toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: Struktura obstawiania może różnić się w zależności od rodzaju gry. Wyjaśnienia odnośnie licytacji w odmianach Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo i No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo znajdziesz poniżej.

W każdej turze licytacja toczy się do momentu, w którym wszyscy aktywni gracze (którzy nie zrzucili kart) wyrównają swoje zakłady.

Flop

Po zakończeniu pierwszej tury licytacji, na stół wykładany jest „flop”. Są to trzy karty wspólne, dostępne dla wszystkich graczy nadal uczestniczących w rozdaniu. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie 5 Card Omaha Hi/Lo wszystkie zakłady i przebicia po flopie są równe małemu zakładowi (na przykład, $2 w grze $2/$4).

Turn

Gdy zakończy się licytacja po flopie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „turn”. Jest to czwarta karta wspólna w odmianie 5 Card Omaha Hi/Lo. Grę rozpoczyna pierwszy aktywny (pozostający nadal w rozdaniu) gracz siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie 5 Card Omaha Hi/Lo zakłady i przebicia po turnie są równe dużemu zakładowi (na przykład, $4 w grze $2/$4).

River

Gdy zakończy się licytacja po turnie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „river”. Jest to piąta i ostatnia karta wspólna w odmianie 5 Card Omaha Hi/Lo. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się ostatnia tura licytacji.

Wykrycie i porównanie kart

Jeżeli po zakończeniu ostatniej tury licytacji w grze pozostaje więcej niż jedna osoba, ostatni gracz, który postawił lub przebił, pierwszy wykrywa swoje karty. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji nie został postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje gracz znajdujący się bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gracz z najlepszym wysokim pięciokartowym układem wygrywa połowę puli, a gracz z najlepszym niskim pięciokartowym układem - drugą połowę. Pamiętaj, że we wszystkich grach 5 Card Omaha Hi/Lo gracze muszą wykorzystać dwie, i tylko dwie, ze swoich pięciu kart zakrytych w kombinacji z dokładnie trzema kartami ze stołu. Gdy więcej graczy ma identyczny układ, pule high i low są rozdzielane równo pomiędzy posiadaczy tego układu. Jeśli układ niski nie wystąpi (nie jest spełniony warunek „eight or better”), cała pula trafia do posiadacza/-y wygrywającego układu wysokiego.

Po przekazaniu puli zwycięzcy można rozpocząć koleje rozdanie. Żeton wskazujący symbolicznego rozdającego przechodzi do kolejnego gracza przy stole zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Fixed Limit, Pot Limit i No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

W grach Fixed Limit, Pot Limit i No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo obowiązują takie same zasady, ale z kilkoma wyjątkami:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  Licytacja w odmianie Fixed Limit 5 Card Omaha Hi/Lo opiera się na z góry określonych kwotach zakładów. Przed flopem i na flopie wszystkie zakłady i przebicia mają tę samą wysokość, co duża ciemna. Na turnie i riverze wszystkie zakłady i przebicia ulegają podwojeniu. W odmianie Limit 5 Card Omaha Hi/Lo w każdej turze licytacji dozwolone są maksymalnie cztery zakłady na gracza. Są nimi: (1) postawienie zakładu, (2) przebicie, (3) ponowne przebicie i (4) tzw. „cap” (ostatnie przebicie).
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  W grze z limitem puli minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie aktualna wysokość puli.

  Minimalne przebicie: Przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia $5, następny musi przebić o co najmniej $5 (zakład wyniesie minimum $10).

  Maksymalne przebicie: Wysokość puli, która jest definiowana jako suma wszystkich żetonów już znajdujących się w puli, wszystkich zakładów leżących już na stole i kwoty, za jaką aktywny gracz musi wejść (sprawdzić), zanim sam przebije.

  Przykład: Jeśli w puli jest $100 i nikt w tej turze licytacji jeszcze nie stawiał, gracz może postawić nie więcej niż $100. Następnie decyzję podejmuje kolejny gracz po jego lewej stronie. Może on spasować, sprawdzić za $100 lub przebić. Przebicie to musi mieścić się pomiędzy kwotą minimalną ($100) a maksymalną, która wyniesie tu $400 - przebijający najpierw sprawdza za $100, podnosząc pulę do $300, a następnie przebija o $300, więc cały jego zakład to $400.

  W grach Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów (cap).

 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo

  W grze bez limitu minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie ilość posiadanych w danej chwili żetonów.

  Minimalne przebicie: W grze bez limitu zakładów przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia $5, następny musi przebić o co najmniej $5 (zakład wyniesie minimum $10).

  Maksymalne przebicie: Wszystkie posiadane aktualnie przez danego gracza żetony (ilość żetonów znajdujących się przed nim na stole).

  W grach No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów (cap).

W oprogramowaniu PokerStars nie jest możliwe postawienie mniej lub więcej, niż jest to dozwolone. Suwak i okienko obstawiania pozwalają wyłącznie na wybór zakładów w ramach wyznaczonych granic.

Jak zagrać w pokera 5 Card Omaha Hi/Lo za darmo

Jeśli w ogóle nie orientujesz się w zasadach 5 Card Omaha Hi/Lo, zalecamy najpierw wypróbowanie tej gry za darmo i bezpieczne jej opanowanie. Wszyscy gracze są zawsze mile widziani przy naszych bezpłatnych stołach, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, zanim zaczną grać w pokera na pieniądze.

Jeśli chcesz zagrać w inne odmiany gier Hi/Lo, polecamy wypróbowanie gry Stud Hi/Lo lub Omaha Hi/Lo. Obie te gry to miła odmiana w stosunku do najszerzej rozpowszechnionego pokera Texas Hold’em i obie są również dostępne w formie turniejowej.

Życzymy powodzenia w grze w 5 Card Omaha Hi/Lo!

Inne odmiany pokera

W naszym serwisie oferujemy również następujące gry:

Być może zechcesz również odwiedzić inne strony poświęcone naszemu poker roomowi. Znajdziesz wśród nich następujące działy:

Jeśli masz jakieś pytania na temat 5 Card Omaha Hi/Lo, kieruj je na adres [email protected].

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Obsługa Klienta

Support

Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres [email protected].


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.