Play Poker | Free Download

Poker Omaha Hi Lo

Omaha Hi/Lo (zwana też „Omahą High Low”, „Omahą H/L”, „Omahą/8” lub „Omahą 8-or-better”) zyskała ogromną popularność dzięki wysokim pulom, które można w niej wygrać. Każdy gracz otrzymuje cztery zakryte karty („karty własne”), które należą tylko do niego. Pięć odkrytych kart wspólnych jest wykładanych na stół. Do utworzenia najlepszego 5-kartowego układu gracze muszą użyć dwóch spośród kart własnych oraz trzech kart wspólnych. Pamiętaj, że układ musi składać się dokładnie z dwóch kart z ręki i dokładnie trzech ze stołu. Pula jest dzielona pomiędzy posiadaczy nalepszego układu wysokiego (high) i najlepszego układu niskiego (low), stąd nazwa Omaha Hi/Lo. Do utworzenia wysokiego i niskiego układu możesz wykorzystać różne kombinacje dwóch kart z ręki z kartami ze stołu, ale zawsze muszą to być dokładnie dwie karty własne i trzy wspólne. Ranking układów obowiązujący w tej odmianie pokera znaleźć można na stronie z układami kart.

Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo jest rozgrywana wg zasady „8-or-better”, co oznacza, że niski układ (low) wygrywający część puli musi składać się z pięciu kart o różnej wartości, ale nie wyższej niż 8. Niskie układy są w tej odmianie pokera wyłaniane w ten samsposób, co w 7 Card Stud Hi/Lo. Jeśli w danym rozdaniu nie pojawi się układ spełniający warunki układu niskiego, cała pula przypada posiadaczowi najlepszego układu wysokiego (high).

W pokerze Omaha Hi/Lo stosuje się zasadę „Ace to Five” lub „California”. Strity i kolory nie działają na niekorzyść niskiego układu, a asy są zawsze niskimi kartami (w niskim układzie), więc najlepszy możliwy układ w tej odmianie pokera to tzw. „wheel”: 5, 4, 3, 2, A. Aby zobrazować zasadę wyłaniania układu low, poniżej pokazano wybrane układy w kolejności od najsłabszego (nr 1), który rzadko wygrywa połowę puli, do najsilniejszego (nr 10 - „nuts”):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Pamiętaj, że układy low zawsze odczytuje się od najwyższej karty w dół. Na przykład, układ nr 9 zwany jest „Six-low”, ponieważ najwyższą z kart, które go tworzą, jest szóstka; układ nr 5 to „Seven-low”; a nr 1 – „Eight-low”. W pokerowym slangu zwykło się rozróżniać najbliżej sąsiadujące ze sobą układy, wymieniając kolejną niższą kartę, np. nr 9 nazwany by został „Six-Four low” w zestawianiu z trochę gorszym układem nr 8 – „Six-Five low”.

Warto pamiętać, że ponieważ strity i kolory nie przekreślają kwalifikowania układu jako low, więc są to wyjątkowo pożądane układy, które pozwalają często na wygranie zarówno puli high, jak i low. Sytuację taką nazywamy „scoop”.

Rodzaje gier Omaha Hi/Lo

Dostępne są następujące wersje gry Omaha Hi/Lo:

 • Limit Omaha Hi/Lo — w każdej grze i każdej rundzie licytacji obowiązuje ustalona wysokość zakładów;
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo — wysokość zakładów jest ograniczona do aktualnej liczby żetonów w puli;
 • No Limit Omaha Hi/Lo - gracz zawsze może postawić wszystkie swoje żetony.
 • Mixed Omaha Hi/Lo – poszczególne rundy na zmianę rozgrywane są jako Limit i Pot-Limit. W celu zapewnienia spójności poziomów stawek ciemne rosną, gdy gra zmienia się z Pot-Limit na Limit.

Jak grać w pokera Omaha Hi/Lo

Hold'em Button

W odmianie Omaha Hi/Lo specjalny żeton, tzw. „button” lub „dealer button”, wskazuje przy stole miejsce symbolicznego rozdającego w danym rozdaniu. Zanim gra się rozpocznie, gracz zajmujący pozycję bezpośrednio obok rozdającego (zgodnie z ruchem wskazówek dolarów) wpłaca mały zakład w ciemno, tzw. „małą ciemną”. Koleny gracz za nim wkłada do puli „dużą ciemną”, czyli kolejny wymuszony zakład – zwykle dwa razy większy niż „mała ciemna”. Jednak wysokość ciemnych uzależniona jest od stawek i struktury konkretnej gry.

W grach typu Fixed Limit duża ciemna ma taką samą wysokość jak mały zakład, a mała ciemna zazwyczaj jest o połowę niższa, ale może też być nieco wyższa – w zależności od stawek. Na przykład, w grach Fixed Limit $2/$4 mała ciemna wynosi $1, a duża - $2; w grze Fixed Limit $15/$30 mała ciemna wynosi $10, a duża - $15.

W grach typu Pot Limit i No Limit wysokość ciemnych określona jest w nazwie konkretnej gry (na przykład, w grze $1/$2 Omaha mała ciemna wynosi $1, a duża - $2).

Na początku rozdania każdy z graczy otrzymuje cztery zakryte karty własne. Licytacja rozpoczyna się od gracza na lewo od dużej ciemnej i toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przed flopem (Pre-Flop)

Po obejrzeniu swoich kart własnych każdy gracz musi teraz podjąć decyzję, czy chce sprawdzić lub przebić duży zakład w ciemno. Pierwszy ruch należy do gracza na lewo od dużej ciemnej i jest on uznawany za pierwszy aktywny (live) zakład w tej rundzie. Gracz ten może spasować, sprawdzić lub przebić. Na przykład, jeśli duża ciemna wynosiła $2, sprawdzenie będzie Cię kosztowało $2, a przebicie – co najmniej $4. Dalej licytacja toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: Struktura obstawiania może różnić się w zależności od rodziaju gry. Wyjaśnienia odnośnie licytacji w odmianach Limit, No Limit i Pot Limit znajdziesz poniżej.

W każdej turze licytacja toczy się do momentu, gdy wszyscy aktywni gracze (którzy nie spasowali) wyrównają zakłady – czyli włożą do puli taką samą kwotę.

Flop

Po zakończeniu pierwszej tury licytacji na stół wykrywany jest tzw. „flop”. Flop to pierwsze trzy karty wspólne, dostępne dla wszystkich aktywnych (pozostających nadal w grze) graczy. Następuje kolejna runda licytacji, zaczynająca się od aktywnego gracza znajdującego się bezpośrednio po lewej stronie za symbolicznym rozdającym. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo wszystkie zakłady i przebicia po flopie są równe małemu zakładowi (na przykład, 2 USD w grze $2/$4).

Turn

Gdy zakończy się licytacja po flopie, na stół wykładany jest tzw. „turn”. Turn to czwarta karta wspólna w grze Omaha Hi/Lo. Następuje kolejna runda licytacji, zaczynająca się od pierwszego aktywnego gracza znajdującego się po lewej stronie od rozdającego. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo w tej rundzie wysokość zakładu podwaja się — zakłady i przebicia stanowią dwukrotność małego zakładu, czyli dużej ciemnej (np. 4 USD w grze $2/$4).

River

Gdy zakończy się licytacja w rundzie z turnem, na stół wykładany jest odkryty tzw. „river”. River to piąta, i ostatnia, karta wspólna w grze Omaha Hi/Lo. Następuje ostatnia runda licytacji, zaczynająca się od pierwszego aktywnego gracza siedzącego na lewo od rozdającego.

Wykrycie i porównanie kart

Jeśli po zakończeniu ostatniej rundy licytacji w grze zostanie więcej niż jedna osoba, ostatni gracz, który postawił lub przebił, pokazuje swoje karty. Jeśli, natomiast, w ostatniej rundzie nie zostanie postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje pierwszy gracz siedzący na lewo od rozdającego. Gracz z najlepszym wysokim pięciokartowym układem wygrywa połowę puli, a gracz z najlepszym niskim układem - drugą połowę. Pamiętaj, że we wszystkich wariantach gry Omaha gracze muszą wykorzystać dwie, i tylko dwie, ze swoich czterech kart zakrytych w kombinacji z dokładnie trzema kartami ze stołu. W przypadku wystąpienia identycznych układów, pula jest dzielona równo między posiadaczy najlepszego układu. W przypadkach, gdy żaden układ nie kwalifikuje się do low (czyli nie spełnia zasady „eight low or better”), posiadacz najlepszego układu wysokiego wygrywa całą pulę.

Po przekazaniu puli zwycięzcy rozpoczyna się nowe rozdanie. „Button” przechodzi do następnego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha Hi/Lo

W przypadku wariantów Limit, No Limit i Pot Limit zasady gry pozostają takie same – z niewielkimi wyjątkami:

 • Limit Omaha Hi/Lo

  Licytacja w odmianie Limit Omaha Hi/Lo opiera się na z góry określonych kwotach zakładów. Pre-flop i na flopie wszystkie zakłady i przebicia mają tę samą wysokość, co duża ciemna. Po turnie i riverze wysokość zakładów i przebić ulega podwojeniu. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo w każdej turze licytacji dozwolone są maksymalnie cztery zakłady na gracza. Są nimi: (1) postawienie zakładu, (2) przebicie, (3) ponowne przebicie i (4) tzw. „cap” (ostatnie przebicie).
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo

  Minimalny zakład w odmianie Pot Limit Omaha Hi/Lo ma taką samą wysokośc jak duża ciemna, ale gracze mogą w dowolnej chwili postawić kwotę wyższą – ogranicza ją aktualna wysokość puli.

  Minimalne przebicie: Kwota przebicia musi wynosić co najmniej tyle, ile poprzedni zakład lub przebicie w danej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz postawi $5, kolejny musi przebić go o co majmniej $5 (czyli włożyć do puli $10).

  Maksymalne przebicie: Jest ono równe wysokości puli, którą stanowią zarówno żetony włożone wcześniej do puli, jak i zakłady już wniesione do puli w aktualnej turze licytacji, oraz wyrównanie zakładu przeciwnika, które przebijający musi napierw wpłacić, zanim przebije.

  Przykład: Jeśli w puli leży $100 i nikt w danej turze licytacji jeszcze nie stawiał, gracz może postawić maksymalnie $100. Kiedy to zrobi, nadchodzi kolej na decyzję następnego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Może on spasować, sprawdzić za $100 lub przebić o kwotę z zakresu od $100 do $400. Kwotę maksymalną uzyskujemy, dodając do puli $100, które będzie musiał wpłacić, by wyrównać poprzedni zakład, co daje $300. Gracz może zatem przebić o $300, czyli włożyć do puli łącznie $400.

  W odmianie Pot Limit Omaha Hi/Lo nie ma ograniczenia liczby przebić (cap).

 • No Limit Omaha Hi/Lo

  Minimalny zakład w wariancie No Limit Omaha Hi/Lo wynosi tyle, ile duża ciemna, ale gracze mogą w każdej chwili postawić dowolną kwotę i której wysokość jest ograniczona wyłącznie ilością posiadanych przy stole żetonów.

  Minimalne przebicie: W wariancie No Limit Omaha Hi/Lo kwota przebicia musi wynosić co najmniej tyle, ile poprzedni zakład lub przebicie w danej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz postawi $5, kolejny musi przebić go o co majmniej $5 (czyli włożyć do puli $10).

  Maksymalne przebicie: Wszystkie posiadane przy stole żetony (ang. „stack”).

  W wariancie No Limit Omaha Hi/Lo nie ma ograniczenia liczby przebić (cap).

W oprogramowaniu PokerStars nie można postawić mniej niż wynosi minimalny dozwolony zakład, ani też więcej niż wynosi dozwolone maksimum. W okienku nie da się wpisać niedozwolonej kwoty, nie można jej też wybrać za pomocą suwaka.

Omaha Hi/Lo szybko zyskuje coraz większą popularność – zwłaszcza wśród graczy internetowych. Chociaż więc opanowanie jej zasad może zająć trochę czasu, jest to doskonała rozrywka, której zalety wielu graczy nauczyło się już doceniać.

Jak zagrać w odmianę Omaha Hi/Lo za darmo

Jeśli w ogóle nie orientujesz się w zasadach Omahy Hi/Lo, zalecamy najpierw wypróbowanie tej gry za darmo i bezpieczne jej opanowanie. Wszyscy gracze są zawsze mile widziani przy naszych bezpłatnych stołach, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, zanim zaczną grać w pokera na pieniądze.

Jeśli chcesz zagrać w inne odmiany gier Hi/Lo, polecamy wypróbowanie gry Stud Hi/Lo, która jest również bardzo popularna. Obie te gry to miła odmiana w stosunku do najszerzej rozpowszechnionego pokera Texas Hold’em i obie są również dostępne w formie turniejowej.

Życzymy powodzenia w grze Omaha Hi/Lo!

Inne odmiany pokera

W naszym serwisie oferujemy również następujące gry:

Być może zechcesz również odwiedzić inne strony poświęcone naszemu poker roomowi. Znajdziesz wśród nich następujące działy:

W razie jakichkolwiek pytań na temat gier Omaha Hi/Lo na PokerStars, nie wahaj się pisać do nas na adres [email protected].

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Obsługa Klienta

Support

Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres [email protected].


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.