Play Poker | Free Download

Regulamin Turniejów

Zasady poniższe odnoszą się do turniejów rozgrywanych na PokerStars. Dodatkowe reguły, obejmujce cały serwis, dostępne są tutaj, a odnoszące się wyłącznie do gier stolikowych są do wglądu tutaj.

Zasady zgromadzone w niniejszym Regulaminie Turniejów mają na celu uzupełnienie Regulaminu Serwisu, a nie zastąpienie go. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Turniejów a Regulaminem Serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Serwisu.

Uwaga: Punkty 5, 14 i 15 odnoszą się tylko do turniejów, w których stosowane są zakłady w ciemno i/lub funkcja rozdającego.

Postanowienia ogólne

 1. PokerStars w procesie podejmowania decyzji zawsze za priorytet uznaje dobro i uczciwość gry. Nietypowe okoliczności mogą czasami dyktować decyzje, które ponad mechaniczne stosowanie się do ustalonych reguł przedłożą sprawiedliwość.
 2. Wszystkie turnieje będą się rozpoczynać dokładnie w wyznaczonym terminie podanym w lobby turniejowym. PokerStars zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania turnieju bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Ważne informacje na temat każdego z turniejów, m.in. struktury zakładów w ciemno, długości rund, możliwości ponownego wkupienia się do turnieju oraz przerw, znaleźć można, klikając na przycisk „Informacje o turnieju” w lobby turniejowym. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów każdego turnieju w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Tournament Info

 1. Miejsca przy stołach są przydzielane losowo. Ich zmiana nie jest dozwolona.
 2. By gra mogła się rozpocząć, żeton wskazujący pozycję symbolicznego rozdającego umieszczany jest na Miejscu nr 1.
 3. W turniejach Fixed Limit (o określonej z góry wysokości zakładów) dozwolony jest jeden zakład i trzy przebicia. W turniejach Pot Limit (zakłady ograniczone wysokością puli) i No Limit (brak limitu wysokości zakładów) nie ma ograniczenia liczby przebić.
 4. Nagrody rozdzielane są na zasadach określonych w lobby danego turnieju. Wyjątek od tej reguły stanowią turnieje, w których gracze uzgadniają miedzy sobą nowy podział nagród (patrz: punkt 23), oraz turnieje anulowane (patrz: polityka PokerStars odnośnie usuwania turniejów). Rodzaj zastosowanej struktury nagród uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od liczby uczestników, czy też ilości osób przy pojedynczym stole. Struktura ta nie jest stabilna do momentu zamknięcia rejestracji i/lub zakończenia okresu, w którym można wykupować rebuye i add-ony.
 5. Aby móc dokonać ponownego wkupienia do gry (rebuy) w turnieju, który oferuje taką możliwość, na swoim koncie użytkownika trzeba posiadać wystarczające środki. Gracze, którzy nie mają już na koncie wymaganej kwoty, zostaną wyeliminowani z turnieju. Środki aktualnie ulokowane w grze lub przechowywane w innej walucie nie mogą zostać wykorzystane do dokonania ponownego wkupienia.
 6. Późna Rejestracja: Opcja Późnej Rejestracji jest zazwyczaj dostępna przez 20 minut od momentu rozpoczęcia turnieju. Jednakże rejestracja zostanie zakończona wcześniej, jeśli wszystkie wyznaczone do tego turnieju stoły zostaną zapełnione. W niektórych turniejach rejestracja zostaje zakończona w chwili, gdy pierwszy uczestnik zostanie wyeliminowany.

  W większości turniejów dostępna jest Przedłużona Rejestracja, która polega na tym, że rejestracja pozostaje otwarta w określonym przedziale czasowym. Jeśli opcja ta jest dostępna, okres Przedłużonej Rejestracji podawany jest w oknie „Informacje o turnieju”, które otworzyć można z lobby turniejowego.

  Należy pamiętać, że w danym turnieju wolno brać udział jednokrotnie. Korzystanie z więcej niż jednego konta, by zagrać kilkukrotnie w danym turnieju, jest zabronione i będzie karane. Kara może polegać na ostrzeżeniu, dyskwalifikacji z turnieju (z całkowitą lub częściową utratą wygranych) i wykluczeniu z PokerStars.
 7. Wyrejestrowanie: Z większości turniejów można się wyrejestrować. Opcja ta zostaje zablokowana na kilka minut przed rozpoczęciem turnieju. Dokładny czas określony jest zawsze w oknie „Informacje o turnieju” i może się różnić w zależności od turnieju. Gracze, którzy wygrali wejściówkę w turniejach kwalifikacyjnych (tzw. satelitach), mogą się wyrejestrować, tylko jeśli dany turniej oferuje taką możliwość. W takim wypadku gracze po wyrejestrowaniu dostaną za swoją wejściówkę pieniądze turniejowe (T-Money) lub bilet turniejowy. T-Money można wykorzystać do opłacenia wpisowego w innych turniejach PokerStars. Więcej informacji na temat T-Money znajdziesz tutaj.

  Należy pamiętać, że czasem satelity kończą się już po rozpoczęciu turnieju docelowego, ale w trakcie przedłużonej rejestracji. W takich wypadkach zwycięzcy kwalifikacji są bezposrednio dołączani do turnieju docelowego zaraz po zakończeniu satelity.

Uwaga: Okres przeznaczony na rejestrację i wyrejestrowanie może różnić się w zależności od rodzaju turnieju. Nie wszystkie turnieje pozawalają na wyrejestrowanie się z gry – w takim wypadku zazwyczaj będzie to zaznaczone w momencie rejestracji. Zalecamy sprawdzanie informacji na temat rejestracji do danego turnieju w jego lobby i w oknie z informacjami o turnieju. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji i wyrejestrowywania się bez uprzedniego powiadomienia.

Eliminacja uczestników

 1. Turniej kończy się, gdy jeden z graczy zgromadzi wszystkie żetony będące w grze lub, w przypadku niektórych turniejów, kiedy wszystkim pozostającym jeszcze w grze uczestnikom przysługuje taka sama nagroda (na przykład, jeśli w turnieju jest do wygrania 5 takich samych nagród, rozgrywka może zakończyć się, kiedy w grze pozostanie 5 uczestników).
 2. Jeśli dwóch lub więcej graczy zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, wyższe miejsce w rankingu otrzyma gracz, który na początku rozdania posiadał więcej żetonów. Jeśli gracze przystępowali do gry w danym rozdaniu z identyczną liczbą żetonów, zajmują to samo miejsce, a nagrody są równo rozdzielane między remisujących graczy. W przypadku gry "rozdanie-za-rozdaniem" (hand-for-hand) (opisanej w punkcie 12.) dwóch lub więcej graczy wyeliminowanych podczas tego samego – "zsynchronizowanego" – rozdania traktuje się jako wyeliminowanych jednocześnie, nawet jeśli siedzą oni przy różnych stołach
 3. Na pewnych etapach turniejów (na przykład, gdy poziom nagród zwiększa się znacznie po wyeliminowaniu z gry kilku kolejnych graczy), kiedy gra toczy się przy więcej niż jednym stole, turniej może być kontynuowany w trybie "rozdanie za rozdaniem" (hand for hand). Polega on na tym, że jeśli rozdanie przy jednym stole kończy się wcześniej, niż przy innym/-ch, zasiadający przy nim gracze muszą czekać na zakończenie rozdania przy pozostałych stołach, zanim kolejne rozdanie będzie mogło się rozpocząć. W tym okresie gracze wyeliminowani w "zsynchronizowanych" rozdaniach (nawet gdy siedzą oni przy różnych stołach) traktowani są jako wyeliminowani w tym samym momencie i według tej zasady przydzielane są miejsca na liście uczestników turnieju. Zajęte przez wyeliminowanych w danym rozdaniu graczy miejsce uzależnione jest od posiadanej na starcie ilości żetonów zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 11, nie jest istotne, który z nich wcześniej stracił żetony.
 4. PokerStars stosuje w turniejach zasadę "forward-moving button" ("przesuwanego do przodu żetonu"). Zgodnie z tą zasadą żaden gracz nie może znaleźć się na pozycji rozdającego dwa razy z rzędu; po zakończeniu każdego rozdania żeton wskazujący symbolicznego rozdającego jest przesuwany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stosowanie tej reguły powoduje, że przy odpadaniu graczy z turnieju może się zdarzyć, że jacyś jego uczestnicy mogą uniknąć wpłacania jednego lub obu zakładów w ciemno. Ponieważ sytuacje takie zdarzają się losowo, w dłuższej perspektywie czasu nie dają one żadnemu graczowi przewagi nad innymi, a zasada ta zapewnia sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczestników.
 5. Kiedy w grze przy finałowym stole pozostają tylko dwie osoby, gracz, przy którym aktualnie leży żeton oznaczający symbolicznego rozdającego, wpłaca mały zakład w ciemno i do niego należy pierwszy ruch w pierwszej rundzie licytacji.
 6. W miarę eliminowania z gry kolejnych uczestników turnieju oprogramowanie będzie zamykać kolejne stoły, by regularnie uzupełniać puste miejsca przy stołach. Rozsadzanie graczy z rozwiązanego stołu do innych odbywa się losowo i, choć rzadko, może się zdarzyć, że jakiś gracz będzie musiał wpłacić duży zakład w ciemno kilka razy z rzędu. Czasami oprogramowanie może wyrównać liczbę graczy przy wszystkich stołach (lub prawie wszystkich – w miarę możliwości). Gracze przenoszeni między stołami pojedynczo w wyniku takiego wyrównania, kiedy jest to możliwe, są sadzani na tej samej pozycji w stosunku do graczy wpłacających ciemne, co przy poprzednim stole. Kiedy odpadnie z gry wystarczająca ilość graczy, wszyscy pozostali uczestnicy turnieju sadzani są razem przy „stole finałowym”.

Przerwy

 1. Rozkład przerw w danym turnieju można znaleźć w oknie „Informacje o turnieju”, do którego dostęp uzyskuje się z lobby turniejowego. Zalecamy graczom zapoznanie się każdorazowo z harmonogramem przerw w danym turnieju, ponieważ ich rozkład i czas trwania może się różnić w zależności od turnieju. PokerStars oferuje dwa rodzaje przerw:
  1. a. Turnieje ze zsynchronizowanymi przerwami mają przerwy rozpoczynające się 55 minut po każdej pełnej godzinie. Na przykład, w turnieju, który zaczyna się o 07:25, przerwy będą miały miejsce kolejno o 07:55, 08:55, 09:55 i tak dalej – aż do zakończenia turnieju.

   W turniejach tego typu w panelu informacyjnym w głównym lobby, w oknie "Informacje o turnieju" i czasem w lobby turniejowym znajduje się następująca informacja: "The tournament goes on break at 55 minutes past the hour" (W turnieju nastąpi przerwa – 55 minut po pełnej godzinie).

   W turniejach, które pozwalają na tzw. rebuy'e (ponowne wkupienie się do gry), i oferują opcję add-on (możliwość dodatkowego dokupienia żetonów), stosuje się dodatkową krótką przerwę (zazwyczaj 3-minutową) na koniec okresu rebuy'ów, podczas której gracze mogą zdecydować się na wykupienie add-on'ów.
  2. W pozostałych turniejach przerwy odbywają się w regularnych odstępach czasu. Na przykład, gdy turniej rozpoczyna się o 07:25, przerwy mogą się odbywać po każdej godzinie gry, co oznacza, że pierwsza przerwa rozpocznie się o 08:25.

We wszystkich przypadkach początek przerwy liczony jest dopiero od zakończenia rozdań przy wszystkich stołach. Oznacza to, że długość przerw dla poszczególnych stołów może się nieco różnić.

Należy pamiętać, że nie we wszystkich turniejach dostępne są przerwy (nie ma ich na przykład w turniejach Hyper-Turbo i niektórych turniejach typu Heads-Up lub Shootout).

Problemy z połączeniem i status „poza grą”

 1. Biorąc udział w turnieju, gracz akceptuje ryzyko utraty połączenia z Internetem spowodowane problemami z łącznością między jego komputerem a serwerami, opóźnień, blokad lub innych problemów z własnym komputerem lub połączeniem internetowym.
  1. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za rozłączenia gracza z wyjątkiem awarii naszych serwerów.
  2. Mimo iż użytkownicy biorą na siebie odpowiedzialność za własne połączenie z Internetem, PokerStars dokłada wszelkich starań, by chronić interes rozłączonych graczy podczas końcowych etapów turniejów za prawdziwe pieniądze, przyznając im dodatkowy czas na odzyskanie połączenia. Zasady aktywowania Dodatkowego Czasu (Disconnect Extra Time - DET) opisano tutaj.
  3. Jeśli podczas trwania rozdania wyczerpie się czas przysługujący graczowi na podjęcie decyzji, bez względu na to, czy było to spowodowane utratą połączenia, czy też nie, jego karty zostaną zrzucone, jeśli postawiono już jakieś zakłady, lub będzie traktowany tak, jakby zdecydował się zaczekać, jeśli nikt nie postawił jeszcze zakładu.
  4. Jeśli gracz nie uzyska połączenia przed rozpoczęciem rozdania, kraty zostaną rozdane normalnie (również jemu) i zakłady w ciemno i/lub ante (wymuszone zakłady wpłacane przed rozdaniem przez wszystkich graczy) zostaną od niego ściągnięte. Poszczególni gracze mogą też ustawić sobie status „poza grą”. W takim wypadku również otrzymują oni karty i płacą zakłady w ciemno oraz ante. Dwóm lub więcej graczy nie wolno umawiać się w celu jednoczesnego ustawiania statusu „poza grą” – bez względu na to, czy siedzą oni przy tym stole, czy też przy różnych.
  5. W turniejach typu shootout i heads-up (jeden na jednego), jeśli wszyscy gracze przy stole są rozłączeni i/lub „poza grą” przez dłuższy okres czasu (zwykle 250 lub więcej rozdań w turniejach za prawdziwe pieniądze), rozgrywka zostanie zakończona, a do kolejnej rundy awansuje gracz z większą ilością żetonów.

Czat

Uwaga: Zasady opisane w poniższym punkcie stanowią uzupełnienie Regulaminu Cardroomu, który zawiera więcej informacji na temat dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań, ale go nie zastępują.

 1. Graczom, bez względu na to, czy biorą udział w rozdaniu, czy też nie, nie wolno dyskutować na temat kart graczy przed zakończeniem rozdania. Graczom nie wolno szkodzić innym uczestnikom turnieju przez cały czas jego trwania. Rozmowy lub spekulacje na temat kart odrzuconych lub posiadanych prawdopodobnie przez innych graczy jest zabronione. Za dyskusje na temat kart podczas gry mogą być nakładane kary.

Uwaga: Celem wprowadzenia tej zasady jest ochrona interesów graczy, którzy nadal biorą udział w turnieju, nie tylko w danym rozdaniu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z przykładami niedozwolonych podczas turnieju dialogów. Zasada ta nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w turnieju pozostaje już tylko dwóch graczy lub w rozgrywkach jeden na jednego (heads-up).

Nieetyczna gra

 1. Poker jest grą indywidualną (nie zespołową). Wszelkie działania lub rozmowy na czacie mające na celu pomoc w grze innemu graczowi są nieetyczne i zabronione. Nieetyczne zachowania, takie jak „soft-play” (granie mniej agresywnie przeciwko partnerowi) czy „chip dumping” (celowe przegrywanie żetonów, by wspomóc nimi partnera), mogą spowodować nałożenie kary, w tym przejęcie środków z konta sprawcy i/lub zamknięcie jego konta. PokerStars przeprowadza rutynowe kontrole przebiegu gry lub nieprawidłowości w celu zapewnienia uczciwości i integralności naszych gier. Niekiedy może być konieczne wstrzymanie wygranych gracza do czasu zakończenia kontroli.
 2. Z nielicznymi wyjątkami (jak opisane poniżej), użytkownik może grać w turnieju, korzystając tylko z jednego konta i nie wolno mu przekazać w trakcie gry swojego miejsca innemu graczowi. Naruszenie tej zasady może spowodować nałożenie kar, w tym w postaci ostrzeżenia, dyskwalifikacji z turnieju (z częściową lub całkowitą konfiskatą wygranych) i całkowitego wykluczenia z serwisu PokerStars.

Poniżej znajdują się przykłady wspomnianych wyjątków, które pokazują nieplanowane, ale istotne sytuacje, w których dojść może do uchylenia zasad z powodów będących poza naszą kontrolą.

Przykłady sytuacji, które są zależne od Ciebie, a zatem są zakazane:

 1. Pójście spać i przekazanie komuś innemu gry w celu rozegrania turnieju do końca.
 2. Zarejestrowanie się do turnieju, a następnie udanie się w zaplanowaną wcześniej podróż (np. przelot samolotem) i poproszenie znajomego o grę na Twoim koncie w czasie trwania podróży.
 3. Uznanie, że fajnie będzie dokończyć grę w turnieju Sunday Million u Krzyśka, a następnie poproszenie Krzyśka o zalogowanie się na Twoje konto i kontynuowanie gry podczas Twojej 30-minutowej podróży do jego domu.
 4. Ty i Twój znajomy gracie w tym samym turnieju. Umawiacie się, że jeśli on pierwszy wyleci z turnieju, przejmie grę na Twoim koncie.
 5. Twój mąż wyjechał na weekend, ale zostawił Ci swoje hasło. Logujesz się na oba konta – swoje i jego – i grasz na dwóch kontach w tym samym turnieju.
 6. Udało Ci się zajść wysoko w turnieju i ktoś oferuje Ci pieniądze za przejęcie gry. Przyjmujesz propozycję i pozwalasz tej osobie na zalogowanie się na Twoje konto zamiast Ciebie lub kontynuujesz grę w turnieju zgodnie z wydawanymi przez nią instrukcjami.

Przykłady sytuacji, które są niezależne od Ciebie, a zatem dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że PokerStars musi być w stanie potwierdzić ich prawdziwość na podstawie konkretnych dowodów:

 1. Z powodu burzy w Twojej okolicy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, więc zadzwoniłeś do przyjaciela, by kontynuował Twoją grę do czasu, aż uda Ci się znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie problemu.
 2. Twoje dziecko nagle zachorowało i musisz zawieźć je do szpitala, więc dzwonisz do znajomego z prośbą o zastąpienie Cię w grze.
 3. Grasz w turnieju i niespodziewanie tracisz dostęp do sieci z powodu awarii po stronie Twojego dostawcy usług internetowych. Dzwonisz do przyjaciela i on kontynuuje za Ciebie grę do czasu, aż uda Ci się znaleźć alternatywne rozwiązanie.

Problemy z serwerem

 1. W przypadku awarii serwera wszystkie rozdania będące w toku zostaną wznowione poprzez ich zresetowanie i rozegranie od nowa. Posiadana przez każdego z graczy ilość żetonów zostanie przywrócona do stanu z początku rozdania. W szczególnych okolicznościach, kiedy zajdzie potrzeba całkowitego anulowania turnieju z powodu awarii lub zaistnienia innych problemów, gracze otrzymają zwrot środków zgodnie z polityką PokerStars odnośnie anulowanych turniejów.

Umowy między graczami

 1. Umowy między graczami w sprawie nowego podziału nagród w turnieju są na PokerStars dozwolone, chyba że w lobby turnieju zaznaczono inaczej.
  1. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy wyrażą zgodę na nowy podział nagród zgodnie z wybraną przez nich formułą, PokerStars zatwierdzi tę umowę, a po zakończeniu turnieju rozdzieli na jej podstawie nagrody i prześle potwierdzenie dokonanych transferów środków do wszystkich stron umowy.
  2. b. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy życzą sobie dokonania nowego podziału nagród, prosimy o przesłanie w tej sprawie e-maila na adres [email protected] i wpisanie w polu tematu: "URGENT Tournament # (tu należy wpisać nr turnieju) chop", a pracownik działu obsługi klienta PokerStars przyjdzie do stołu, by zapewnić sprawne uzgodnienie zasad podziału. PokerStars nie może zagwarantować, że pracownik zjawi się wystarczająco szybko, jednak dołożymy wszelkich starań w celu uniknięcia opóźnień.
  3. Zanim PokerStars zatrzyma zegar turniejowy, wszyscy gracze muszą wyrazić zgodę na udział w negocjacjach w sprawie nowego podziału nagród.
  4. PokerStars nie będzie uczestniczyć w procesie ustalania przez graczy, czy planują zawrzeć umowę, ale będzie służyć pomocą przy jej realizacji i, przed dokonaniem transferów na opisanych powyżej zasadach, upewni się, że wszyscy gracze w pełni akceptują warunki umowy.
  5. PokerStars zastrzega, że może wymagać, by - w ramach dowolnej umowy w sprawie nowego podziału nagród - określona część dzielonej kwoty została „odłożona na bok” jako suma gwarantowana dla zdobywcy pierwszego miejsca. Kwota ta zazwyczaj nie przekracza 5% łącznej puli nagród turnieju i zapewnia uczciwe warunki zwycięstwa. Konieczność odłożenia określonej kwoty w przypadku umowy między graczami jest zazwyczaj zawczasu ogłaszana w komunikacie wyświetlanym w lobby turnieju.
  6. Określenie wszystkich warunków umowy należy do graczy. W razie nieobecności przy stole nadzorującego przebieg negocjacji w sprawie umowy przedstawiciela personelu PokerStars, zapis rozmów w tej sprawie na czacie może nie stanowić wystarczającego potwierdzenia umowy. Jednakże PokerStars może uznać umowę i ją wyegzekwować, jeśli wszystkie zainteresowane strony wyraźnie wyraziły na to na czacie zgodę.
  7. Umowy takie są możliwe tylko przy finałowym stole, a podziałem nagród na nowych zasadach musi zostać objęty każdy z graczy pozostających nadal w grze.
  8. Umowy są realizowane wyłącznie w turniejach na prawdziwe pieniądze.
  9. Żadnego typu umowy o podziale nagród czy kapitału nie są dozwolone w wielostołowych turniejach jeden na jednego (heads-up) – z wyjątkiem stołu finałowego. Naruszenie tej zasady może spowodować nałożenie kary, w tym ostrzeżenia, dyskwalifikacji z turnieju (z całkowitą lub częściową utratą wygranych) i wykluczenia z PokerStars.

  Umowy nie mogą się odnosić do punktów w rankingach Tournament Leader Board i Sit & Go Leader Board. Niestosowanie się do tej zasady może spowodować odebranie wszystkich punktów uczestnikom turnieju biorącym udział w nowym podziale nagród.

Nagrody typu „bounty”

W niektórych wyznaczonych turniejach na wszystkich lub określonych graczy nałożona zostanie specjalna nagroda gotówkowa zwana „bounty”. Nagrodę tę otrzymuje gracz, który wyeliminuje z turnieju przeciwnika z wyznaczonym „bounty”.

Oferujemy trzy rodzaje turniejów typu bounty:

Knockout – bounty przyznawane jest za wyeliminowanie każdego z uczestników; otrzymujesz nagrodę pieniężną za wszystkie osoby, które udało Ci się usunąć z turnieju;

Team Pro Bounty - bounty przyznawane jest za wyeliminowanie każdego z członków Teamu PokerStars Pro, który bierze udział w turnieju;

Fixed Bounty - bounty przyznawane jest za wyeliminowanie z turnieju określonych z góry graczy;

 1. Bounty przyznawane jest graczowi, który wygrywa „istotną pulę” w określonym rozdaniu. Może to być pula główna lub jedna z bocznych. „Istotna pula” oznacza tę pulę, do której gracz z nałożonym bounty włożył swoje ostatnie żetony (zagrał za wszystko).

Na przykład:

Daniel (100 żetonów), Barry (200 żetonów), Vicky (400 żetonów) i Julian (1000 żetonów) biorą udział w rozdaniu w turnieju No-Limit.

Daniel stawia wszystkie swoje żetony (jest all-in), a Barry, Vicky i Julian sprawdzają. Pula, którą Daniel ma prawo wygrać, zwana jest „pulą główną”. Dalsza licytacja pomiędzy pozostałymi graczami odbywać się będzie „na boku” i spowoduje utworzenie „pierwszej puli bocznej”.

Następnie Barry gra za wszystko, a Vicky i Julian sprawdzają. Teraz Vicky i Julian mogą dalej walczyć o „drugą pulę boczną”.

Vicky wchodzi all-in, a Julian sprawdza.

Następuje porównanie kart. Barry ma najlepszy układ. Wygrywa pierwszą pulę boczną i pulę główną, eliminując Daniela. Otrzymuje też bounty za usunięcie Daniela z dalszej gry.

Julian ma drugi co do wartości układ i zgarnia drugą pulę boczną, eliminując Vicky. Julian otrzymuje bounty za Vicky.

Należy zauważyć, że chociaż Barry miał najlepszy układ ze wszystkich graczy, nie miał tyle żetonów, żeby móc wyeliminować z gry Vicky. Jednak Julian miał więcej od niej żetonów, więc to on usunął Vicky z turnieju i otrzymał za nią bounty.

 1. W odmianach pokera, w których pula dzielona jest między różnych graczy (np. Omaha Hi/Lo lub Stud Hi/Lo) bounty zawsze przyznawane jest posiadaczowi wysokiego układu (high). Dzieje się tak dlatego, że gracz nie może zostać wyeliminowany z gry tylko przez posiadacza układu niskiego (low).
 2. W przypadkach, gdy dwóch graczy ma identyczny co do wartości układ, a zatem obaj wygrywają istotną pulę i jest ona dzielona między nich (lub – w razie odmian pokera opisanych w punkcie 25. – dzielą część puli przypadającą wysokiemu układowi), nagroda bounty również będzie równo między nich podzielona. Jeśli nie da się jej równo podzielić, nadprogramowe „drobne” zostaną przyznane graczom zajmującym wcześniejsze pozycję.
 3. Jeśli gracz, na którego nałożone jest bounty, wygra turniej:
  1. w turnieju knockout gracz otrzymuje swoje własne bounty.
  2. w turnieju Team Pro lub Fixed Bounty, w którym wygra członek Teamu Pro lub gracz wyznaczony do bounty, nagroda nie zostanie przyznana nikomu.
 4. Jeśli ogłoszone jest, że w danym turnieju będzie można otrzymać bounty za określonego gracza, ale gracz ten nie zarejestruje się do turnieju, nagroda nie zostanie nikomu za niego przyznana.
 5. Graczom nie wolno umawiać się między sobą w celu wyeliminowania z gry określonej osoby i otrzymania za nią nagrody bounty. Umowy takie będą traktowane jako zmowa i stanowić będą podstawę do dyskwalifikacji lub zastosowania innych kar. Więcej informacji na temat takich sytuacji znajduje się w punktach 20. i 21. niniejszego regulaminu oraz na stronie poświęconej niedozwolonym rozmowom na czacie.

W przypadku sporów decyzja kierownictwa PokerStars będzie ostateczna.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Poker room - zasady

Zasady ogólne
Ogólne zasady obowiązujące graczy PokerStars.»


Zakazane oprogramowanie
Informacje na temat dozwolonych i zakazanych zewnętrznych programów.»

Obsługa Klienta

Support

Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres [email protected].


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.